Strange blog

28 sierpnia, 2009

Zmiana regulaminu Orange a wypowiedzenie umowy bez konsekwencji

Zamieszczony przez: strange w: Prawo

Zgodnie z komunikatem przesłanym klientom sieci Orange wraz z ostatnią fakturą z dniem 1 października 2009 r. wchodzi w życie nowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostosowany do zmian przepisów prawa oraz regulacji UKE. Po akcji bezkarnego wypowiadania umów w sieci Plus większość klientów Orange zapewne miało już przed oczami wizje wypowiedzenia umowy przed terminem, bez żadnych konsekwencji.

Nic jednak bardziej mylnego. Orange nie bez przyczyny zwlekał ze zmianą regulaminu narażając się na proces wytoczony przez UKE.

Dnia 5 czerwca 2009 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne, która wprowadziła między innymi zmianę zasad wypowiadania umów przy korygowaniu regulaminów. Prawo do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji nie przysługuje klientem wówczas, kiedy zmiana regulaminu “wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”. Rzeczona nowelizacja weszła w życie z dniem 6 lipca 2009 r.  Orange zadbał naturalnie o to aby w przypadku tej nowelizacji regulaminu wolnego zrywania umów nie było.

Oczywiście klient nie jest do końca bezbronny. Zmianie uległ również sposób naliczania kar umownych wynikających z wypowiedzenia umowy przed terminem. Ulgę przyznaną nam przez operatora trzeba w dalszym ciągu zwrócić ale tylko do wysokości odpowiadającej czasowi pozostałemu do końca umowy, nie zaś w pełnym wymiarze jak to miało miejsce do tej pory. Tak więc osoby, które chcą się uwolnić od swojego dostawcy usług np. po roku trwania dwuletniej umowy, oddadzą tylko połowę udzielonych “rabatów”. Ta zasada jest niezależna od zmian regulaminu i dotyczy zarówno jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta jak i rozwiązania umowy przez dostawcę usług z winy abonenta.

Orange jako pierwszy z operatorów zwlekających ze zmiana regulaminu po cichu wraca na ścieżkę zgodnych z prawem zasad. To samo zapewne zrobią nie długo operatorzy ERA i Play.

Brak odpowiedzi na "Zmiana regulaminu Orange a wypowiedzenie umowy bez konsekwencji"

Komentowanie zostało wyłączone.